Logo Version 2-page-001.jpg

Messages of Hope
 

Stories of resilience from those with lived experience

This is a creative research and development project aimed at encouraging people who have experienced sexual violence and abuse to seek help.

For six weeks a group of passionate souls met together, played together and laughed together as well thinking up new ways of inviting others to come and join us.

This exhibition of videos and images below is a collection of what we made. It's an exploration of what it means to move from victim to survivor; of what is possible. It's a reminder that the journey doesn't have to be lonely. 

You can find more information about New Pathways and the project in our About the Project section above. 

New Pathways, and its subsidiary the Mid Wales Rape Support Centre, is a registered charity supporting anyone and everyone who have survived any form of sexual violence and abuse. You will be believed, you will be heard, you will be valued.

You can refer yourself.

 

To refer your self or make a professional referral, click here.

Negeseuon o Obaith

Straeon o gryfder gan rhai sydd â phrofiad byw

Mae hwn yn brosiect creadigol ymchwil a datblygu sydd â'r nod o annog pobl sydd wedi cael profiad o trais rhywiol i gofyn am cymorth.

Am chwe wythnos cyfarfu grŵp o eneidiau angerddol, i chwarae a chwerthin gyda'i gilydd yn ogystal â meddwl am ffyrdd newydd o wahodd eraill i ddod i ymuno â ni.

 

Mae'r arddangosfa isod o fideos a delweddau yn gasgliad o'r hyn a wnaethom. Mae'n archwiliad o beth yw e i symud o ddioddefwr i oroeswr; o'r hyn sy'n bosibl. Mae'n atgoffiad bod ddim angen i'r siwrnai teimlo'n unig. 

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am New Pathways a'r prosiect yn ein hadran Am y Prosiect uchod.

Mae New Pathways, a'i is-gwmni The Mid Wales Rape Support Centre, yn elusen gofrestredig sy'n cefnogi unrhyw un a phawb sydd wedi goroesi unrhyw fath o drais rhywiol. Cewch eich credu, cewch eich clywed, cewch eich gwerthfawrogi.

Gallwch chi gyfeirio'ch hun.

I atgyfeirio'ch hunan neu wneud atgyfeiriad proffesiynol, cliciwch yma.

• GALLERY • ORIEL •

 

This exhibition has been created with people who have lived experience of sexual violence and sexual abuse. Alongside the Messages of Hope are some references to struggles and challenges and we invite you to take care while watching.